Ukigumo

Ukigumo – Nuvola fluttuante

Una brezza soave spira:
sui campi verdi,
ombre di nuvole.

– Haiku composto da Kyoroku.
– Kata di Musō Jikiden Eishin-ryū iaido, Tatehiza no bu : Ukigumo (nuvola fluttuante).